Ομαλός λειχήνας

Ομαλός λειχήνας

Ο ομαλός λειχήνας είναι ένα κοινό δερματικό εξάνθημα, το οποίο δεν είναι μεταδοτικό. Η ακριβής αιτία του ομαλού λειχήνα είναι άγνωστη. Σε εκτεταμένο και επίμονο εξάνθημα θα πρέπει να εξετασθεί ενδελεχώς η πιθανότητα λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C ενώ  κάποιες φορές συνυπάρχει με άλλες  αυτοάνοσες διαταραχές γι αυτό ελέγχουμε πάντα την  λειτουργία του θυεοειδή αδένα.

Ορισμένα φάρμακα, όπως αυτά που περιέχουν αρσενικό, βισμούθιο, ή χρυσό, μπορεί να προκαλέσουν εξάνθημα πανομοιότυπο με του ομαλού λειχήνα.  (λειχηνοειδές εξανθημα)

Συχνά χρειάζεται βιοψία δέρματος για να γίνει διάκριση μεταξύ εξανθήματος που μοιάζει με το λειχήνα και πραγματικού ομαλού λειχήνα.

Ο ομαλός λειχήνας εντοπίζεται συνήθως στις καμπτικές επιφάνειες των βραχιονίων, την έσω επιφάνεια των μηρών, τις κνήμες, τη ραχιαία επιφάνεια των άκρων χειρών, το τριχωτό της κεφαλής και τα γεννητικά όργανα. Ο λειχήνας είναι μια δερματοπάθεια που μπορεί να προσβάλλει επίσης τα νύχια προκαλώντας καταστροφικές αλλοιώσεις και το βλεννογόνο του στόματος, με ένα χαρακτηριστικό “δικτυωτό” ενάνθημα.

Εκδηλώνεται με:

  • Πολυγωνικές επίπεδες   ιώδεις βλατίδες στο δέρμα ή στα γεννητικά όργανα με λευκές λεπτές γραμμές πάνω από το εξάνθημα (δίκτυο wickham) που εξαπλώνονται σε διάρκεια εβδομάδων ή λίγων μηνών με συνοδό κνησμό.
  • Στο στόμα εκδηλώνεται με λευκές δαντελωτές αλλοιώσεις οι οποίες μπορεί να είναι επώδυνες ή να προκαλούν αίσθηση καύσου.

Θεραπεία

Η θεραπεία του ομαλού λειχήνα συνίσταται στην εφαρμογή τοπικών κρεμών  ή σε έγχυση κορτικοστεροειδών  ενδοβλαβικά.

  • Στον στοματικό λειχήνα μπορεί να χορηγηθούν και  στοματικά διαλύματα κυκλοσπορίνης ή και αναστολέων καλσινευρίνης εκτός από  τα τοπικά κορτικοστεροειδή.
  • Σε εκτεταμένες και με τάση επέκτασης περιπτώσεις μπορούμε να χορηγήσουμε από του στόματος κορτικοστεροειδή ή κυκλοσπορίνη καθώς και αντιισταμινικά για τη μείωση του κνησμού.
  • Τα συστηματικά ρετινοειδή όπως η ασιτρετίνη, αποτελούν εναλλακτική θεραπεία σε εκτεταμένες βλάβες.
  • Η φωτοθεραπεία αποτελεί και αυτή εναλλακτική αγωγή σε περιπτώσεις ανθιστάμενες στις παραπάνω προσεγγίσεις.

Ο ομαλός λειχήνας μπορεί να επιμένει για μήνες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις για έτη. Άλλες μορφές ομαλού λειχήνα (υπερτροφικός, στοματικός) μπορεί να επιμένουν και για δεκαετίες.

Μην αφήνετε το εξανθημα να επεκταθεί. Η γρήγορη αντιμετώπιση θα οδηγήσει σε ταχύτερη αποδρομή του εξανθήματος.