Εγκυρότητα και Ευθύνη

Ο τομέας της αισθητικής δερματολογίας, είναι πολύ σημαντικός ιατρικά και γίνεται υπεύθυνα από δερματολόγο: εξέταση, κατάλληλη μέθοδος, εφαρμογή, έλεγχος, τελικό αποτέλεσμα.

Αισθητική και Υγεία

Η σύνδεση των δύο εννοιών, εκφράζεται στην αρμονική συνύπαρξη της καθαριότητας, λάμψης, ψυχικής ισορροπίας, σε συνδυασμό με την φροντίδα και την επιμέλεια.